De Kerk heeft in Deventer altijd een belangrijke plaats gehad. Waarschijnlijk is de stad gesticht door de later heilig verklaarde Angelsaksische missionaris Lebuïnus (Liafwin), die in 768 de IJssel overstak, en een houten kerkje stichtte op de plek waar nu de naar hem genoemde Grote of Lebuïnuskerk staat.

Nog steeds heeft de christelijke Kerk een plek in onze mooie stad. De Kerk is helaas verbrokkeld. Informatie daarover is te vinden op diverse websites, maar een centrale plek waar een overzicht te vinden is, ontbrak. Om in deze leemte te voorzien is deze website opgestart.

Op deze website willen we historische en actuele informatie delen over de Kerk in Deventer.

Geschiedenis van Deventer op Wikipedia
Wie was Lebuïnus?

Zelf een bijdrage leveren? Mail naar info@kerkindeventer.nl.
Schrijf een stukje over je kerk of een kerkelijke activiteit.
Gebruik maximaal 500 woorden en doe er als het kan een afbeelding en een link bij naar een website.

En… ook heel belangrijk: link deze website!