DEVENTER – De Week van gebed voor eenheid van christenen moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Ook in Deventer worden in de week van 15 tot en met 22 januari diverse gebedsactiviteiten gehouden in verschillende kerken.

Christenen in de hele wereld komen samen om te bidden voor eenheid, de stad waarin ze wonen of voor landen waar oorlog of armoede heersen. Het thema Doe goed, zoek recht is dit jaar aangedragen door Amerikaanse christenen. Bijzondere aandacht is er voor het onrecht van ongelijkheid en racisme.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, MissieNederland en Samen Kerk in Nederland, koepelorganisatie van internationale en migrantenkerken. Door heel Nederland zijn honderden geloofsgemeenschappen actief bij de gebedsweek betrokken.

De gebedsbijeenkomsten in Deventer duren ongeveer een uur en vinden plaats op onderstaande data en locaties.

Zondag 15 januari

10.00 uur
Baptisten Gemeente Deventer, Binnensingel 16. Dienst in kader Week van gebed.

10.00 uur
Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. Dienst met aandacht voor Week van gebed, live te beluisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/8-Koningskerk-Deventer.

Maandag 16 januari

11.00 – 16.00 uur
#OpenKerk Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. #OpenKerk met van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari alle dagen aandacht voor Week van gebed. Er is een gebedsplek ingericht.

19.30 uur
Broederenkerk, Heilige Lebuinusparochie, Broederenstraat 18.

Dinsdag 17 januari

11.00 – 16.00 uur
#OpenKerk Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. #OpenKerk met van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari alle dagen aandacht voor Week van gebed. Er is een gebedsplek ingericht.

19.30 uur
Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 6 Diepenveen, bezinning op een evangelietekst. Bijbel ervaren (Lectio Divina) aan de hand van de methode van de monniken.
Aanmelden: ruudpragt@gmail.com of tel. 06-30430386.

Woensdag 18 januari

11.00 – 16.00 uur
#OpenKerk Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. #OpenKerk met van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari alle dagen aandacht voor Week van gebed. Er is een gebedsplek ingericht.

19.30 uur
Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. Gebedssamenkomst met medewerking van jongeren en volwassenen

Donderdag 19 januari

11.00 – 16.00 uur
#OpenKerk Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. #OpenKerk met van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari alle dagen aandacht voor Week van gebed. Er is een gebedsplek ingericht.

19.30 uur
Leger des Heilsgebouw, Rijkmanstraat 26, Leger des Heils samen met interkerkelijke evangelisatie Prayer Station. Aansluitend gelegenheid om met het team van Prayer Station mee de stad in te gaan.

Vrijdag 20 januari

11.00 – 16.00 uur
#OpenKerk Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. #OpenKerk met van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari alle dagen aandacht voor Week van gebed. Er is een gebedsplek ingericht.

19.30 uur
De Oase, Grevelingenstraat/ hoek Deltalaan). Veel ruimte voor vrij gebed.

Zaterdag 21 januari

19.30 uur
Protestantse gemeente, Lebuinuskerk, avondgebed in Magistraatskapel, ingang onder de toren. Thema: Het hoeft niet zo te zijn.

Zondag 22 januari

10.00 uur
Protestantse gemeente, Lebuinuskerk, oecumenische dienst.
Voorgangers Lonneke Gunnink (RK-parochie) en ds. Saar Hoogendijk (Protestanse gemeente). De kerk wordt minimaal verwarmd; warme kleren aanbevolen.

10.00 uur
Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4.
Dienst met aandacht voor Week van gebed, live te beluisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/8-Koningskerk-Deventer.

10.00 uur
Baptisten Gemeente Deventer, Binnensingel 16. Dienst in kader Week van gebed.