DEVENTER – Op verschillende locaties in Deventer wordt van 21 tot en met 27 januari weer de Week van Gebed voor eenheid van christenen gehouden.
Centraal staat het grote gebod dat Jezus geeft in Lucas 10 vers 25-37: Heb God lief… en je naaste als jezelf. Het thema is uitgewerkt door protestantse en rooms-katholieke christenen uit Burkina Faso.

De Week van Gebed wordt in ons land georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.
In Deventer wordt de week al vele jaren georganiseerd door een werkgroep, samengesteld uit leden van verschillende kerken en organisaties. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en zijn gratis toegankelijk.

Programma

Zondag 21 januari

10.00 uur Oecumenische dienst Lebuinuskerk, Grote Kerkhof Deventer.
19.30 uur Gebedsbijeenkomst Russisch Orthodoxe Kerk, Korte Assenstraat 13 Deventer

Maandag 22 januari tot en met vrijdag 26 januari

11.00 -16.00 uur Inloop met mogelijkheid tot persoonlijk gebed in de speciaal hiervoor ingerichte gebedsplaats, gebedsboekjes verkrijgbaar voor volwassenen en kinderen. Koningskerk, Mariënburghstraat 4, Deventer

Maandag 22 januari

19.30 uur Gebedsbijeenkomst Broederenkerk, Broederenstraat 18, Deventer, in samenwerking met alumni jongerenklooster.

Dinsdag 23 januari

19.30 uur Gebedsbijeenkomst en Lectio Divina Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 6 Diepenveen

Woensdag 24 januari

19.30 uur Gebedsbijeenkomst Lebuinuskerk, Grote Kerkhof Deventer

Donderdag 25 januari

19.30 uur Gebedsbijeenkomst en daarna gebed op straat, Leger des Heils, Rijkmanstraat 26, Deventer, in samenwerking met gebedspost Prayer Station

Vrijdag 26 januari

19.30 uur Gebedsbijeenkomst Oase, Grevelingenstraat / hoek Deltalaan.

Zaterdag 27 januari

19.30 uur Gebedsbijeenkomst Koningskerk, Mariënburghstraat 4, Deventer.

Meer informatie is te vinden op de websites van de deelnemers of www.weekvangebed.nl