Tag archieven: krachtvoer

Krachtvoer over contrast-ervaringen

De komende Krachtvoer-ontmoeting, op woensdag 16 november, gaat over ervaringen die je leven op zijn kop zetten. Van oudsher is november de maand waarin mensen hun overleden geliefden herdenken. Denk aan Allerzielen en Eeuwigheidszondag. Behalve bij het verlies van een naaste, kan je ook rouw ervaren bij het verlies van je gezondheid of van je werk. Het zet je leven op zijn kop en doet je beseffen hoe kwetsbaar je bent.

Maar niet alleen negatieve ervaringen, ook positieve gebeurtenissen grijpen soms diep in in je leven. Denk aan momenten van intens geluk, als je verliefd bent of tijdens een bergwandeling.

Zulke ervaringen, zowel positief als negatief, worden contrastervaringen genoemd.

Onder begeleiding van Gert Wijnstok gaan we deze ochtend aan het werk met zulke ervaringen. Gert was geestelijk verzorger in de ggz, en is nu predikant in Bathmen. Je bent van harte welkom om erbij te zijn, wat je achtergrond of situatie ook is.

Het is in het Meester Geertshuis, Assenstraat 20 in Deventer. Start om 9 uur met gezamenlijk ontbijt, waarbij ieder zijn eigen brood meebrengt. Koffie en thee zijn aanwezig.

Krachtvoer richt zich op mensen die qua werk, studie of andere levensinvulling op een kruispunt staan. En die op zoek zijn naar nieuw perspectief. Hier ontmoet je anderen in een vergelijkbaar schuitje, met wie je vrijuit kunt spreken. Nieuwe deelnemers worden graag verwelkomd.  Info en aanmelding: 0646166193 of henk-jan@meestergeertshuis.nl.

De werking van ons brein 

Tijdens de Krachtvoerbijeenkomst van woensdag 6 april geeft Marianne Kok een actieve workshop over persoonlijke verandering. Marianne is coördinator van het Meester Geertshuis in Deventer en geeft daarnaast cursussen over persoonlijke groei.

Tijdens de bijeenkomst besteedt zij aandacht aan nieuwe inzichten over de werking van ons brein. Het verstandelijk weten en het indalen van deze kennis geeft je inzicht in wat je beweegt en wat je remt. Dat inzicht helpt weer om stappen te zetten in jouw persoonlijke groei. We gaan ook concreet aan de slag met een oefening.

Je bent welkom om erbij te zijn op woensdag 6 april. Om 9 uur staat de koffie klaar, van 9.30 tot 12 uur is het programma. Plaats: Meester Geertshuis, Assenstraat 20 in Deventer. Entree 2 euro. Aanmelden wordt op prijs gesteld: 0646166193 of henk-jan@meestergeertshuis.nl

Krachtvoer richt zich op mensen ‘in-between’: tussen betaald werk of vrijwilligerswerk, of anderszins op zoek naar richting en zingeving. Hier ontmoet je anderen in een vergelijkbaar schuitje, met wie je vrij kan spreken over belemmeringen en kansen. Door de ontmoeting ontstaat er hoop en zicht op een nieuw perspectief.

Intervisie bij Krachtvoer

Op woensdag 9 februari komt het Krachtvoer-netwerk weer bijeen. Ditmaal geen inleider en een workshop, maar samen actief aan het werk: we gaan intervisie doen. Dat is een manier om te kijken naar dingen waar je in (het zoeken van) werk of privé tegenaan loopt, met als doel hiermee verder te komen en te groeien.

Krachtvoer richt zich op mensen ‘in-between’: tussen betaald of vrijwilligerswerk, of anderszins op zoek naar richting en zingeving. Hier ontmoet je anderen in een vergelijkbaar schuitje. Krachtvoer is een plek om jezelf terug te vinden en met anderen vrij te kunnen spreken over je gedachten en gevoelens, maar ook over mogelijkheden en krachten, en dat zonder druk van buitenaf. Door de ont-moeting ontstaat er hoop en zicht op een nieuw perspectief.

Iedereen is welkom. Graag even aanmelden: 06-46166193 of krachtvoer.deventer@gmail.com.

Woensdag 9 februari, 9 uur inloop, 9.30 uur programma, einde 12 uur. In het Meester Geertshuis, Assenstraat 20, 7411 JT Deventer. Entree 2 euro.

Waar zijn we nou helemaal mee bezig?

De feestdagen zijn achter de rug en Krachtvoer pakt de draad weer op, met een bijeenkomst op vrijdag 14 januari. Naast tijd voor ontmoeting staat de ochtend in het teken van de workshop ‘Waar zijn we nou helemaal mee bezig?’ Onder deze titel verzorgt Marcel van Schalkwijk een programma, met een verrassende weerspiegeling die wel eens een aangenaam effect kan hebben op je persoonlijke kijk op 2022! Je bent van harte uitgenodigd.

Marcel is vanuit zijn eigen praktijk Human Impact actief op het gebied van onderwijs, reintegratie en coaching. En Krachtvoer richt zich op mensen die ‘in-between’ zijn: tussen banen, van betaald werk naar vrijwilligerswerk of op zoek naar andere zinvolle levensinvulling. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Aanmelding is verplicht, via 0646166193 of krachtvoer.deventer@gmail.com.

Vrijdag 14 januari, 9 uur inloop, 9.30 uur programma, einde 12 uur.
In het Meester Geertshuis, Assenstraat 20, 7411 JT Deventer.
Entree 2 euro.

Krachtvoer in december: Let it be

Wie kent het nummer niet, Let it be van de Beatles uit 1970. Let it be is ook thema van de bijeenkomst van Krachtvoer op woensdag 15 december. Die gaat over het durven loslaten en het oefenen in vertrouwen.

Vaak doen we alsof het leven maakbaar is en maken we talloze plannen. Maar je maakt dingen mee die die plannen in de war schoppen. Je kan er ook voor kiezen om de controle los te laten: laat het maar gebeuren.

Sybeline Pals is actief in het Krachtvoer-netwerk, en onder haar leiding gaan we het thema op creatieve wijze verkennen, met behulp van acquarel en olieverf. Talent is niet nodig, iedereen kan meedoen. We gebruiken twee ruimtes in het Meester Geertshuis en werken in groepjes van vier. Maximaal twaalf mensen kunnen meedoen. Een oud overhemd of schort is handig om mee te nemen.

Tijd. 9.30 tot 12 uur, om 9 uur staat de koffie klaar. Meester Geertshuis, Assenstraat 20, Deventer. Entree 2 euro. Aanmelding via 06-46166193 of krachtvoer.deventer@gmail.com.

Krachtvoer richt zich op mensen die ‘in-between’ zijn: tussen banen, van betaald werk naar vrijwilligerswerk of op zoek naar andere zinvolle levensinvulling. Ook andere belangstellenden zijn welkom.