Elke tweede en laatste zaterdag van de maand wordt in het gebouw van het
Leger des Heils aan de Rijkmanstraat 26 het interkerkelijk stadsgebed gehouden.

Aanvangstijd is 09.30 uur, we stoppen om 11.00 uur. Voor koffie en thee
wordt gezorgd. Het stadsgebed wordt bezocht door mensen uit verschillende
kerken en bestaat in zijn huidige vorm al een jaar of vijftien.

Kom een keer kijken en bid mee, hardop of zacht in jezelf. Het is goed om met elkaar te bidden; zo versterken we elkaar en ons geloof en naderen we steeds meer tot God. Het stadsgebed loopt in zijn huidige vorm al een jaar of tien en we hebben al veel zegeningen mogen ontvangen. Er doen mensen mee uit verschillende kerken en dat is ook wat God wil; dat kerkmuren wegvallen.

Info: polhuys37@kpnmail.nl of verheulh@ziggo.nl