Het Stadsgebed is een gebedsinitiatief waarin al sinds 1994 één of tweemaal per maand interkerkelijk wordt gebeden voor Deventer; zijn inwoners; kerken en gemeenten; haar geestelijke leiders; politiek, bestuur; onderwijs, zorg etc. De laatste jaren bestaat deze groep uit een trouwe kern van circa 7 bidders uit verschillende gemeenten, met daaromheen een kleine tien bidders die iets minder regelmatig komen. Al jaren wordt gebeden op iedere tweede en laatste zaterdag van de maand (van 9.30 uur tot circa 11.00 uur; sinds kort in de gebedskelder van De Ontmoeting aan de Nieuwstraat 19-21).