Op zaterdag 21 mei is het Europa-dag in Oekraïne. PAX ambassades organiseren landelijk stiltekringen. De initiatiefgroep Deventer Vredesweek 2022 organiseert een stiltekring in de crypte van de Lebuïnuskerk. Voel je welkom om langs te komen. We sluiten af met live zang, o.a. Otche Nash (Onze Vader) en liederen van Arvo Pärt.

Het doel van de Deventer Vredesweek is om met bewoners van Deventer gezamenlijk stil te staan bij het thema Vrede en daarmee compassie, begrip en vrede in het moment te beleven en op langere termijn dichterbij te brengen.

Onze visie is dat iedereen van waarde is en gelijkwaardig aan de ander is. Iedereen is dan ook van harte welkom om vanuit eigen inspiratie deel te nemen en bij te dragen.

Meer informatie en aanmelden: www.deventerdagvandevrede.nl