Er komt een nieuw oecumenisch klooster in Nederland. Het wordt gevestigd in abdij Sion in Diepenveen. De stichting Nieuw Sion wordt de eigenaar. Pastor Peter Dullaert, die onder meer werkt als uitgever voor Adveniat, is als voorzitter bij de stichting betrokken. Hij wil in de gebouwen een oecumenische monastieke communiteit vestigen.

In deze stichting werkt een groep van tien initiatiefnemers uit de regio samen die vanuit verschillende christelijke kerken opereren. Het gaat daarbij om Rooms – Katholieken, gelovigen die betrokken zijn bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en bij de samenwerkende 3 GK- kerken (Christelijk gereformeerd, Gereformeerd Vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerd). Zij willen samen voortbouwen op het fundament dat de monniken hebben gelegd en van Nieuw Sion opnieuw een plek van stilte, gebed en van gastvrijheid maken.

Lees verder op de pagina van de Raad van Kerken.

Update november 2016:

De website van NIeuw Sion is online. U kunt verder lezen en contact opnemen via http://nieuwsion.nl/.