In een tijd dat een op de vijf twintigers kampt met verschijnselen van burn-out of depressie, en een veel groter percentage in hun leven onrust en chaos ervaart, wordt het Jongerenklooster een plek waar je rust vindt en je gedachten kunt ordenen, waar je leeft op het ritme van de kloosterlijke getijdengebeden, en waar je echt contact kunt maken – met jezelf, anderen en wellicht ook de Ander.

De start van het Jongerenklooster is gepland op 1 september, plaats van vestiging: het inspirerende kloostercomplex Nieuw Sion bij Deventer. Vijftien jonge mensen (ruwweg tussen de 20 en 30 jaar oud) kunnen daar dan twee tot twaalf maanden verblijven. Het afgelopen jaar is ‘proefgedraaid’ met Jongerenweekenden, waar vele tientallen jongeren aan hebben meegedaan. De reacties zijn indrukwekkend. ‘Voor het eerst van mijn leven heb ik rust in mijn kop’, zei Daniël (19).

Het kloostercomplex van is eigendom van de stichting Nieuw Sion, die er over alle kerkmuren heen naar streeft om de voormalige Trappistenabdij een nieuwe dynamiek te geven, als een plek van stilte, contemplatie, gastvrijheid en gebed – midden in de prachtige natuur van de IJsselvallei.

Meer informatie: www.jongerenklooster.nl | Facebook | www.nieuwsion.nl