De komende Krachtvoer-ontmoeting, op woensdag 16 november, gaat over ervaringen die je leven op zijn kop zetten. Van oudsher is november de maand waarin mensen hun overleden geliefden herdenken. Denk aan Allerzielen en Eeuwigheidszondag. Behalve bij het verlies van een naaste, kan je ook rouw ervaren bij het verlies van je gezondheid of van je werk. Het zet je leven op zijn kop en doet je beseffen hoe kwetsbaar je bent.

Maar niet alleen negatieve ervaringen, ook positieve gebeurtenissen grijpen soms diep in in je leven. Denk aan momenten van intens geluk, als je verliefd bent of tijdens een bergwandeling.

Zulke ervaringen, zowel positief als negatief, worden contrastervaringen genoemd.

Onder begeleiding van Gert Wijnstok gaan we deze ochtend aan het werk met zulke ervaringen. Gert was geestelijk verzorger in de ggz, en is nu predikant in Bathmen. Je bent van harte welkom om erbij te zijn, wat je achtergrond of situatie ook is.

Het is in het Meester Geertshuis, Assenstraat 20 in Deventer. Start om 9 uur met gezamenlijk ontbijt, waarbij ieder zijn eigen brood meebrengt. Koffie en thee zijn aanwezig.

Krachtvoer richt zich op mensen die qua werk, studie of andere levensinvulling op een kruispunt staan. En die op zoek zijn naar nieuw perspectief. Hier ontmoet je anderen in een vergelijkbaar schuitje, met wie je vrijuit kunt spreken. Nieuwe deelnemers worden graag verwelkomd.  Info en aanmelding: 0646166193 of henk-jan@meestergeertshuis.nl.