Geachte gemeente, kerk/parochiebestuur, oudsten,

Ook dit jaar weer willen wij vlak voor de Kerst een krant uitbrengen die een beeld geeft hoe de kerk zichtbaar is in Deventer en directe omgeving. Een ,,kerstkrant’’ brengen we al jarenlang uit. Sinds vorig jaar onder de naam Samen.
Kerkgebouwen zijn gesloten of gaan nog sluiten. Wat blijft er over? Is daarmee ook de kerkelijke gemeente verdwenen? Het gebouw is in veel gevallen verruild voor een leegstaand schooltje, een wijkgebouw, of buurthuis.
Maar toch. Voorzichtig begint er iets nieuws. Natuurlijk bestaan de grote kerkgebouwen nog. En er gaan ook nog steeds kerkgangers naartoe. In plaats van het grote massale kerkgebouw zien we nu daarnaast ook de kleinschaligheid van het buurthuis, een buurtmaaltijd of een kantoortje van waaruit schuldhulpverlening wordt aangeboden. Of andere soorten van hulp of geestelijke ondersteuning. De Ontmoeting met koffie op vrijdagmorgen, de soepgroep, Meester Geertshuis, de Alphacursus, Spoor 3, de Herberg van Ars en wat al niet meer. Kortom: de kerk komt in beweging!!
Er zijn veel mensen op zoek naar God, misschien zonder dat ze het zelf weten. Daarom ligt er een grote uitdaging voor de kerken. Het is in deze tijd van leeglopende kerken en toenemende secularisatie buitengewoon belangrijk dat we als kerken samen naar buiten treden om mensen toch met het Woord van God te bereiken. We zijn er vast van overtuigd dat we als kerken samen moeten werken, juist in deze tijd. Meer dan ooit is het belangrijk verschillen opzij te zetten en samen te laten zien waar we voor staan.
Wij worden enthousiast van alle kerkelijke initiatieven. En we hebben nagedacht over hoe dit alles gecommuniceerd zou kunnen worden. Hoe vind je de kerk als je op zoek bent? Zo kwamen we op het idee van een krant of bijlage waarin allerlei initiatieven genoemd worden, om mensen die zoeken de weg te wijzen. Een krant die uitnodigt, waarin de Deventenaar zich herkent en die een ander beeld geeft van wat een kerk is dan mensen er vaak van denken. Kerk op zondag, maar ook op maandag of zaterdag.
Misschien wordt u ook enthousiast en wilt u in dit idee investeren. Laat horen wat u er van vindt, en of er middelen beschikbaar kunnen worden gesteld zoals geld, kennis of onderwerpen voor de krant. De uitgave wordt grotendeels betaald door adverteerders. Het advertentiegedeelte ligt in handen van Budd Ham Media als uitgever. Leo Polhuys verzorgt de teksten. Onze vraag is of u uw kerkleden wilt oproepen om in de krant te adverteren. Misschien wilt u als kerk ook een bijdrage leveren.
De krant komt als bijlage uit in de week voor Kerst in een oplage van 46.500 in Deventer Centraal. Een mooie gelegenheid om kerstdiensten en andere activiteiten bekend te maken.
Het zou heel mooi zijn als we voor 15 oktober iets van u zouden horen.

Met hartelijke groet,
Leo Polhuys , Persbureau Polhuys, 06-54292503 of polhuys37@kpnmail.nl
Budd Ham, Budd Ham Media, 06-24602909 of info@buddhammedia.eu