Kerken in Deventer

Rooms Katholieke Kerk

Protestantse Kerk

Gereformeerde kerken

Baptistenkerken

Pinkstergemeenten

  • Leef! Deventer
    De naam van Pinkstergemeente De Banier is met ingang van 31 oktober 2021 gewijzigd in: Leef! Deventer. Wij zijn verhuisd van De Open Hof aan de Karel de Grotelaan 361 naar de sporthal bij EBS De Olijfboom. Wij houden elke zondag om 10:30 uur een kerkdienst in de sporthal bij de Evangelische Basisschool De Olijfboom aan
    de Enkdwarstraat 2 Deventer.
  • Filadelfiagemeente / Oase Deventer

Evangelische gemeenten

Overige kerken

Opmerkingen of aanvullingen? Geef ze door! Stuur ons een stukje om je kerk voor te stellen of een activiteit aan te kondigen is welkom.
Meer informatie over de voorwaarden vindt u hier.