DIEPENVEEN –  St. Mary´s Anglican Church verzorgt op zaterdag 9 december het inmiddels traditionele jaarlijkse Festival of Nine Lessons and Carols in de Abdijkerk van Nieuw Sion bij Diepenveen. Het aanvangstijdstip is 19.30 uur en de Abdijkerk is geopend vanaf 18.15 uur. 

De ervaring leert dat er veel belangstelling is voor het bijwonen van deze dienst en dat de 275 zitplaatsen in de kerk  snel bezet zijn. Het bekende koor voor Engelse kerkmuziek Anthem uit Zwolle, onder leiding van Ragna Wissink zal een grote bijdrage leveren aan deze dienst (http://www.anthem.nl/). De toegang is vrij, een gift na afloop wordt op prijs gesteld.