Diaconaal Steunpunt

In Kruispunt Diaconaal Deventer (Kruispunt) werken geloofsgemeenschappen van Deventer samen aan de opdracht van Bijbelse barmhartigheid en gerechtigheid. De waardigheid van de mens – als schepsel en beelddrager van God – is daarin de kern. Vanuit dit geloof zet het Kruispunt zich vooral in voor de zorgen en noden van mensen in kwetsbare posities.

De betrokken geloofsgemeenschappen spannen zich in voor optimale zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft. Het Kruispunt bundelt en versterkt de stem van deze geloofsgemeenschappen richting overheden en organisaties.

Het Kruispunt is een schakel tussen de geloofsgemeenschappen in hun diaconale werk, zodat zij slagvaardig kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. De geloofsgemeenschappen bundelen hun krachten door structurele noden en zorgelijke tendensen te signaleren en hun activiteiten zichtbaar te maken voor elkaar en voor Deventer.

Meer informatie over Kruispunt Diaconaal Deventer vindt u op www.kruispuntdiaconaaldeventer.nl