Categoriearchief: Activiteiten

Krachtvoer over contrast-ervaringen

De komende Krachtvoer-ontmoeting, op woensdag 16 november, gaat over ervaringen die je leven op zijn kop zetten. Van oudsher is november de maand waarin mensen hun overleden geliefden herdenken. Denk aan Allerzielen en Eeuwigheidszondag. Behalve bij het verlies van een naaste, kan je ook rouw ervaren bij het verlies van je gezondheid of van je werk. Het zet je leven op zijn kop en doet je beseffen hoe kwetsbaar je bent.

Maar niet alleen negatieve ervaringen, ook positieve gebeurtenissen grijpen soms diep in in je leven. Denk aan momenten van intens geluk, als je verliefd bent of tijdens een bergwandeling.

Zulke ervaringen, zowel positief als negatief, worden contrastervaringen genoemd.

Onder begeleiding van Gert Wijnstok gaan we deze ochtend aan het werk met zulke ervaringen. Gert was geestelijk verzorger in de ggz, en is nu predikant in Bathmen. Je bent van harte welkom om erbij te zijn, wat je achtergrond of situatie ook is.

Het is in het Meester Geertshuis, Assenstraat 20 in Deventer. Start om 9 uur met gezamenlijk ontbijt, waarbij ieder zijn eigen brood meebrengt. Koffie en thee zijn aanwezig.

Krachtvoer richt zich op mensen die qua werk, studie of andere levensinvulling op een kruispunt staan. En die op zoek zijn naar nieuw perspectief. Hier ontmoet je anderen in een vergelijkbaar schuitje, met wie je vrijuit kunt spreken. Nieuwe deelnemers worden graag verwelkomd.  Info en aanmelding: 0646166193 of henk-jan@meestergeertshuis.nl.

Het Immuunsysteem – Hoe herkent het eigen van vreemd?

Op D.V. 28 oktober 2022 komt de Nederlandse dr. Peter Borger vanuit Duitsland naar Deventer om te spreken over het immuunsysteem. Iedereen heeft een immuunsysteem. Het is van levensbelang. Maar begrijpen we hoe het werkt?

Dr. Peter Borger is moleculair bioloog en spreekt regelmatig over thema’s die raken aan het onderwerp schepping en evolutie. In deze presentatie over het immuunsysteem toont hij de kenmerken van het immuunsysteem die op schepping duiden, zoals niet-reduceerbaarheid, redundantie en coöperatie.

Wil je hier meer over weten of heb je er vragen over? Schrijf dan vrijdag 28 oktober 2022 in je agenda en kom naar deze lezing in Deventer. Er is ook uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen. Meer info: Logos.nl/agenda.

Deze avond wordt aangeboden door Logos Instituut in samenwerking met Deventer Denkt. De toegang is vrij, aanmelden is niet nodig. De lezing is niet later terug te kijken.

Lezing: Dr. Peter Borger over ‘Het Immuunsysteem: Hoe herkent het eigen van vreemd?’
Locatie: De Olijfboom, Enkdwarsstraat 2, Deventer
Programma:
19.30 – 20.00 uur Inloop met koffie en thee
20.00 – 21.15 uur Lezing Dr. Peter Borger over ‘Het Immuunsysteem: Hoe herkent het eigen van vreemd?’
21.15 -22.00 uur Korte pauze met daarna een uitgebreide vragenronde

Meer over dr. Peter Borger:
Peter Borger is moleculair bioloog met specialisaties in genoombiologie, signaaltransductienetwerken en genregulatie-systemen. Hij werkte meerdere jaren aan het immuunsysteem, met name om de rol van T cellen te begrijpen bij het ontstaan van astma.

Tevens is hij auteur van het visionaire boek Terug naar de Oorsprong, waarin hij het oorsprongsvraagstuk opnieuw aangaat en argumenteert dat de biologie heel anders in elkaar zit dan men vanuit de darwinistische visie aanneemt. Hij toonde niet alleen dat alle Darwinistische hypothesen werden weerlegd door de biologische waarnemingen, maar ook dat levende systemen zeer duidelijke kenmerken van intelligente design tonen. Zijn vooronderstelling dat adapties door het DNA zelfs worden gegenereerd werd ondertussen door vele nieuwe ontdekkingen in en en om het DNA bevestigd. PB werkte 25 jaar aan
verschillende universiteiten, waaronder die van Sydney, Bazel, en Zurich. Sinds 2020 werkt hij fulltime voor de in Duitsland gevestigde apologetische studiegemeenschap “Wort und Wissen”.


Oekraïne Stiltekring Deventer

Op zaterdag 21 mei is het Europa-dag in Oekraïne. PAX ambassades organiseren landelijk stiltekringen. De initiatiefgroep Deventer Vredesweek 2022 organiseert een stiltekring in de crypte van de Lebuïnuskerk. Voel je welkom om langs te komen. We sluiten af met live zang, o.a. Otche Nash (Onze Vader) en liederen van Arvo Pärt.

Het doel van de Deventer Vredesweek is om met bewoners van Deventer gezamenlijk stil te staan bij het thema Vrede en daarmee compassie, begrip en vrede in het moment te beleven en op langere termijn dichterbij te brengen.

Onze visie is dat iedereen van waarde is en gelijkwaardig aan de ander is. Iedereen is dan ook van harte welkom om vanuit eigen inspiratie deel te nemen en bij te dragen.

Meer informatie en aanmelden: www.deventerdagvandevrede.nl