Auteursarchief:

Week van Gebed Deventer 2018

In vijf verschillende kerken in Deventer wordt van 22 tot en met 26 januari de plaatselijke editie gehouden van de landelijke Week van Gebed. Nationaal wordt deze week op tientallen plaatsen in ons land georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. In Deventer ligt de coördinatie het stadsgebed.

Elke avond worden een paar liederen gezongen, een vertegenwoordiger van de gastkerk verzorgt een korte inleiding en wordt er gebeden aan de hand van het centrale thema Terug naar de Bron en een thema per avond. Deze opzet is nieuw en bedoeld om meer binding te krijgen met wat er in de stad leeft. In het jaar waarin Deventer 1250 jaar bestaat, is het goed om ook in het gebedswerk de link te leggen met de plaatselijke samenleving. Vertegenwoordigers van onder meer (ouderen) zorg,  onderwijs en politiek en bestuur kunnen op de avonden zelf gebedspunten aangeven. De avonden duren steeds van 19.30 -21.00 uur. Vooraf en/of na afloop staan koffie en thee klaar en is er collecte voor dekking van de onkosten. Lees verder

Deventer aangesloten bij Cross of Nails

DEVENTER – In de Lebuinuskerk overhandigt Rev. Sarah Hills op zondag 21 februari het Cross of Nails aan vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen. Daarmee wordt ook Deventer officieel lid van de wereldwijde Community of the Cross of Nails. Sarah Hills vertegenwoordigt het internationale vredeswerk van de Community. De bijeenkomst sluit aan op het Coventrygebed, dat ook in Deventer wordt gehouden.

Het Coventrygebed is ontstaan naar aanleiding van het Duitse bombardement op het Engelse Coventry in 1940, waarbij ook de kathedraal werd verwoest. Kort daarna ontdekte een metselaar twee dakbalken die in de vorm van een kruis lagen. Dit werd gezien als een teken van hoop. Op basis hiervan is later van de middeleeuwse spijkers uit het dak een Nagelkruis gemaakt. Dit is na de oorlog het symbool geworden voor een internationale beweging van vrede en verzoening, die nog steeds groeit.

Vanuit Coventry is wereldwijd in 35 landen een netwerk opgebouwd door zo’n 180 kerken en geloofsgemeenschappen, in steden en gebieden die door oorlogsgeweld zijn getroffen. Ook Deventer hoort daar dus bij.

Deventer heeft flink geleden onder de Tweede wereldoorlog. De meeste joodse stadsbewoners en ook anderen werden weggevoerd naar concentratiekampen. Honderden burgers kwamen om bij bombardementen en vele huizen, vooral in het centrum, werden verwoest.

Coventrygebed

Het Coventrygebed wordt gedragen door een oecumenische groep gelovigen. Bij de ontvangst van bisschop Tutu in 2012 speelden zij een actieve rol. Ook organiseerden zij in mei 2015 een tentoonstelling over de Lebuinuskerk in de tweede wereldoorlog. Zij zijn afkomstig uit Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, de Heilige Lebuinusparochie onder wie enkele broeders van de Paters Maristen, de Protestantse Gemeente Deventer en een vertegenwoordiger van de Bahaí-gemeenschap.

De bijeenkomst op 21 februari begint om 10.00 uur. Sarah Hills gaat zelf in deze dienst voor, samen met ds. Ingrid de Zwart van de één van de predikanten van de Lebuinuskerk (PKN Deventer) en ds. Bert Kuipers, predikant van de Laurenskerk te Rotterdam en voorzitter van het Coventryberaad Nederland. Ook leden van de Coventrygroep Deventer en de Lebuinuscantorij onder leiding van Kirstin Gramlich werken aan de viering mee.

Dit bericht werd geplaatst in Algemeen op door .

Uitgave Samen Pasen 2015

Op 15 december is bij iedere Deventenaar de uitgave Samen op de deurmat gevallen als bijlage van Deventer Centraal. Ondertitel was: kerk zijn in Deventer. Uitgever BuddHam Media wilde hiermee de kerk zichtbaar maken in onze stad. Dat is gelukt. De uitgave bevatte veel kerknieuws en was succesvol. Samen is goed ontvangen, zowel in kerkelijke kring als daarbuiten.

In navolging van de uitgave in december, die werd uitgebracht met het oog op het kerstfeest, willen we nu een uitgave verzorgen voor Pasen. We willen Pasen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het gaat immers om het feest van de opstanding, waarbij we er aan denken dat Jezus uit het graf is herrezen! Gods opdracht aan ons is dat we het goede nieuws aan iedereen bekend maken. Bovendien heeft Pasen dit jaar een extra dimensie door de uitvoering van de Deventer Passion in het Worpplantsoen, op 20 maart. Hier wordt het lijdensverhaal van Jezus uitgebeeld.

BuddHam Media gaat samen met Persbureau Polhuys naast bedrijven weer kerken benaderen met de vraag of ze financieel en inhoudelijk mee willen doen met Samen. Kerken of gemeenten kunnen rechtstreeks een gift overmaken maar ook is het mogelijk om 1 , ½ of ¼ pagina te kopen en daar uw nieuws te brengen. De krant wordt op 15 maart huis aan huis verspreid in een oplage van 42.475 exemplaren in Deventer (de binnenstad inbegrepen), Diepenveen, Colmschate en Schalkhaar.

Kerken en gemeenten die mee willen doen, of individuele personen die een gift willen doen, wordt verzocht uiterlijk 11 februari te reageren via polhuys37@kpnmail.nl of 06-54292503.

Kerstkrant ‘Samen’

Geachte gemeente, kerk/parochiebestuur, oudsten,

Ook dit jaar weer willen wij vlak voor de Kerst een krant uitbrengen die een beeld geeft hoe de kerk zichtbaar is in Deventer en directe omgeving. Een ,,kerstkrant’’ brengen we al jarenlang uit. Sinds vorig jaar onder de naam Samen.
Kerkgebouwen zijn gesloten of gaan nog sluiten. Wat blijft er over? Is daarmee ook de kerkelijke gemeente verdwenen? Het gebouw is in veel gevallen verruild voor een leegstaand schooltje, een wijkgebouw, of buurthuis.
Maar toch. Voorzichtig begint er iets nieuws. Natuurlijk bestaan de grote kerkgebouwen nog. En er gaan ook nog steeds kerkgangers naartoe. In plaats van het grote massale kerkgebouw zien we nu daarnaast ook de kleinschaligheid van het buurthuis, een buurtmaaltijd of een kantoortje van waaruit schuldhulpverlening wordt aangeboden. Of andere soorten van hulp of geestelijke ondersteuning. De Ontmoeting met koffie op vrijdagmorgen, de soepgroep, Meester Geertshuis, de Alphacursus, Spoor 3, de Herberg van Ars en wat al niet meer. Kortom: de kerk komt in beweging!!
Er zijn veel mensen op zoek naar God, misschien zonder dat ze het zelf weten. Daarom ligt er een grote uitdaging voor de kerken. Het is in deze tijd van leeglopende kerken en toenemende secularisatie buitengewoon belangrijk dat we als kerken samen naar buiten treden om mensen toch met het Woord van God te bereiken. We zijn er vast van overtuigd dat we als kerken samen moeten werken, juist in deze tijd. Meer dan ooit is het belangrijk verschillen opzij te zetten en samen te laten zien waar we voor staan.
Wij worden enthousiast van alle kerkelijke initiatieven. En we hebben nagedacht over hoe dit alles gecommuniceerd zou kunnen worden. Hoe vind je de kerk als je op zoek bent? Zo kwamen we op het idee van een krant of bijlage waarin allerlei initiatieven genoemd worden, om mensen die zoeken de weg te wijzen. Een krant die uitnodigt, waarin de Deventenaar zich herkent en die een ander beeld geeft van wat een kerk is dan mensen er vaak van denken. Kerk op zondag, maar ook op maandag of zaterdag.
Misschien wordt u ook enthousiast en wilt u in dit idee investeren. Laat horen wat u er van vindt, en of er middelen beschikbaar kunnen worden gesteld zoals geld, kennis of onderwerpen voor de krant. De uitgave wordt grotendeels betaald door adverteerders. Het advertentiegedeelte ligt in handen van Budd Ham Media als uitgever. Leo Polhuys verzorgt de teksten. Onze vraag is of u uw kerkleden wilt oproepen om in de krant te adverteren. Misschien wilt u als kerk ook een bijdrage leveren.
De krant komt als bijlage uit in de week voor Kerst in een oplage van 46.500 in Deventer Centraal. Een mooie gelegenheid om kerstdiensten en andere activiteiten bekend te maken.
Het zou heel mooi zijn als we voor 15 oktober iets van u zouden horen.

Met hartelijke groet,
Leo Polhuys , Persbureau Polhuys, 06-54292503 of polhuys37@kpnmail.nl
Budd Ham, Budd Ham Media, 06-24602909 of info@buddhammedia.eu