Author Archives: Leo Polhuys

Week van Gebed Deventer 2018

In vijf verschillende kerken in Deventer wordt van 22 tot en met 26 januari de plaatselijke editie gehouden van de landelijke Week van Gebed. Nationaal wordt deze week op tientallen plaatsen in ons land georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. In Deventer ligt de coördinatie het stadsgebed.

Elke avond worden een paar liederen gezongen, een vertegenwoordiger van de gastkerk verzorgt een korte inleiding en wordt er gebeden aan de hand van het centrale thema Terug naar de Bron en een thema per avond. Deze opzet is nieuw en bedoeld om meer binding te krijgen met wat er in de stad leeft. In het jaar waarin Deventer 1250 jaar bestaat, is het goed om ook in het gebedswerk de link te leggen met de plaatselijke samenleving. Vertegenwoordigers van onder meer (ouderen) zorg,  onderwijs en politiek en bestuur kunnen op de avonden zelf gebedspunten aangeven. De avonden duren steeds van 19.30 -21.00 uur. Vooraf en/of na afloop staan koffie en thee klaar en is er collecte voor dekking van de onkosten. Continue reading

Deventer aangesloten bij Cross of Nails

DEVENTER – In de Lebuinuskerk overhandigt Rev. Sarah Hills op zondag 21 februari het Cross of Nails aan vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen. Daarmee wordt ook Deventer officieel lid van de wereldwijde Community of the Cross of Nails. Sarah Hills vertegenwoordigt het internationale vredeswerk van de Community. De bijeenkomst sluit aan op het Coventrygebed, dat ook in Deventer wordt gehouden.

Het Coventrygebed is ontstaan naar aanleiding van het Duitse bombardement op het Engelse Coventry in 1940, waarbij ook de kathedraal werd verwoest. Kort daarna ontdekte een metselaar twee dakbalken die in de vorm van een kruis lagen. Dit werd gezien als een teken van hoop. Op basis hiervan is later van de middeleeuwse spijkers uit het dak een Nagelkruis gemaakt. Dit is na de oorlog het symbool geworden voor een internationale beweging van vrede en verzoening, die nog steeds groeit.

Vanuit Coventry is wereldwijd in 35 landen een netwerk opgebouwd door zo’n 180 kerken en geloofsgemeenschappen, in steden en gebieden die door oorlogsgeweld zijn getroffen. Ook Deventer hoort daar dus bij.

Deventer heeft flink geleden onder de Tweede wereldoorlog. De meeste joodse stadsbewoners en ook anderen werden weggevoerd naar concentratiekampen. Honderden burgers kwamen om bij bombardementen en vele huizen, vooral in het centrum, werden verwoest.

Coventrygebed

Het Coventrygebed wordt gedragen door een oecumenische groep gelovigen. Bij de ontvangst van bisschop Tutu in 2012 speelden zij een actieve rol. Ook organiseerden zij in mei 2015 een tentoonstelling over de Lebuinuskerk in de tweede wereldoorlog. Zij zijn afkomstig uit Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, de Heilige Lebuinusparochie onder wie enkele broeders van de Paters Maristen, de Protestantse Gemeente Deventer en een vertegenwoordiger van de Bahaí-gemeenschap.

De bijeenkomst op 21 februari begint om 10.00 uur. Sarah Hills gaat zelf in deze dienst voor, samen met ds. Ingrid de Zwart van de één van de predikanten van de Lebuinuskerk (PKN Deventer) en ds. Bert Kuipers, predikant van de Laurenskerk te Rotterdam en voorzitter van het Coventryberaad Nederland. Ook leden van de Coventrygroep Deventer en de Lebuinuscantorij onder leiding van Kirstin Gramlich werken aan de viering mee.