Author Archives: Kerkindeventer.nl

Workshop ‘Veerkracht ’ door Cora Krispijn

Krachtvoer 10 februari

De Krachtvoer-ochtend in januari was zeer geslaagd. Onder leiding van Rosemarijn Mulder gingen we aan de slag met ‘het gelukte zelfportret’. Het leverde veel plezier en kunstige resultaten op. Nu nodigen we u uit voor de bijeenkomst op vrijdag 10 februari. Dan gaat Cora Krispijn met ons aan de slag met het ontdekken van je eigen veerkracht. Cora is van huis uit psycholoog, werkte later als missionair werker.

Word je bewust van de veerkracht in jezelf. Vaak onderschatten we onze eigen veerkracht. Soms zit die in kleine dingen.

Veel deelnemers aan Krachtvoer zitten in een ‘reset’ van hun leven, door veranderingen in werk, relatie of gezondheid. Dan kan je wel wat veerkracht gebruiken, en vandaar de keuze voor dit thema. Een bijeenkomst met verhaal, interactie en creativiteit. U bent van harte welkom om erbij te zijn.

Vrijdag 10 februari van 9 tot 12 uur in het Meester Geertshuis, Assenstraat 20, Deventer. We beginnen met een ontbijt, wat ieder voor zichzelf meebrengt. Koffie en thee zijn aanwezig. Entree 2 euro. Aanmelding en info: krachtvoer.deventer@gmail.com of 0646166193.

Bij de Krachtvoer-ochtenden is iedereen welkom, die het thema interessant vindt. Je hoeft geen lid ofzo te zijn, ook eenmalig kan je eens langskomen voor het onderwerp. In het bijzonder richten we ons op mensen die op een kantelpunt in hun leven staan: met werk, relaties, gezondheid of anders. In een open sfeer gaan we op zoek naar nieuw perspectief.

Week van gebed legt verbinding

DEVENTER – De Week van gebed voor eenheid van christenen moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Ook in Deventer worden in de week van 15 tot en met 22 januari diverse gebedsactiviteiten gehouden in verschillende kerken.

Christenen in de hele wereld komen samen om te bidden voor eenheid, de stad waarin ze wonen of voor landen waar oorlog of armoede heersen. Het thema Doe goed, zoek recht is dit jaar aangedragen door Amerikaanse christenen. Bijzondere aandacht is er voor het onrecht van ongelijkheid en racisme.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, MissieNederland en Samen Kerk in Nederland, koepelorganisatie van internationale en migrantenkerken. Door heel Nederland zijn honderden geloofsgemeenschappen actief bij de gebedsweek betrokken.

De gebedsbijeenkomsten in Deventer duren ongeveer een uur en vinden plaats op onderstaande data en locaties.

Zondag 15 januari

10.00 uur
Baptisten Gemeente Deventer, Binnensingel 16. Dienst in kader Week van gebed.

10.00 uur
Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. Dienst met aandacht voor Week van gebed, live te beluisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/8-Koningskerk-Deventer.

Maandag 16 januari

11.00 – 16.00 uur
#OpenKerk Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. #OpenKerk met van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari alle dagen aandacht voor Week van gebed. Er is een gebedsplek ingericht.

19.30 uur
Broederenkerk, Heilige Lebuinusparochie, Broederenstraat 18.

Dinsdag 17 januari

11.00 – 16.00 uur
#OpenKerk Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. #OpenKerk met van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari alle dagen aandacht voor Week van gebed. Er is een gebedsplek ingericht.

19.30 uur
Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 6 Diepenveen, bezinning op een evangelietekst. Bijbel ervaren (Lectio Divina) aan de hand van de methode van de monniken.
Aanmelden: ruudpragt@gmail.com of tel. 06-30430386.

Woensdag 18 januari

11.00 – 16.00 uur
#OpenKerk Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. #OpenKerk met van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari alle dagen aandacht voor Week van gebed. Er is een gebedsplek ingericht.

19.30 uur
Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. Gebedssamenkomst met medewerking van jongeren en volwassenen

Donderdag 19 januari

11.00 – 16.00 uur
#OpenKerk Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. #OpenKerk met van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari alle dagen aandacht voor Week van gebed. Er is een gebedsplek ingericht.

19.30 uur
Leger des Heilsgebouw, Rijkmanstraat 26, Leger des Heils samen met interkerkelijke evangelisatie Prayer Station. Aansluitend gelegenheid om met het team van Prayer Station mee de stad in te gaan.

Vrijdag 20 januari

11.00 – 16.00 uur
#OpenKerk Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4. #OpenKerk met van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari alle dagen aandacht voor Week van gebed. Er is een gebedsplek ingericht.

19.30 uur
De Oase, Grevelingenstraat/ hoek Deltalaan). Veel ruimte voor vrij gebed.

Zaterdag 21 januari

19.30 uur
Protestantse gemeente, Lebuinuskerk, avondgebed in Magistraatskapel, ingang onder de toren. Thema: Het hoeft niet zo te zijn.

Zondag 22 januari

10.00 uur
Protestantse gemeente, Lebuinuskerk, oecumenische dienst.
Voorgangers Lonneke Gunnink (RK-parochie) en ds. Saar Hoogendijk (Protestanse gemeente). De kerk wordt minimaal verwarmd; warme kleren aanbevolen.

10.00 uur
Koningskerk Deventer, Mariënburghstraat 4.
Dienst met aandacht voor Week van gebed, live te beluisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/8-Koningskerk-Deventer.

10.00 uur
Baptisten Gemeente Deventer, Binnensingel 16. Dienst in kader Week van gebed.