De drie gereformeerde kerken (3Gk) in Deventer openen zondag 22 april hun nieuwe kerkgebouw “De Koningskerk” met een feestweek.

De samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Deventer ontstond in 2009 en had daarmee de landelijke primeur voor samenwerking tussen deze drie kerken. Met de aankoop, verbouwing en uitbreiding van de voormalige RK Maria Koninginkerk aan het Mariënburghplein hebben 1.100 gemeenteleden weer een echt eigen godshuis: de Koningskerk.

In 2009 ontstond in Deventer de samenwerkingsgemeente van drie genoemde gezindtes. Sindsdien zijn de voormalige kerkgebouwen verkocht en heeft de gemeente de voormalige Maria Koninginkerk aangekocht. Nadat de R.-K. Heilige Lebuinusparochie deze locatie had gesloten, was de kerk beschikbaar als nieuw kerkgebouw voor de gereformeerde gemeenschap. Verschillende ingrepen zijn gedaan om het gebouw geschikt te maken. Daarnaast is er een forse nieuwbouw op de plek van de oude pastorie gerealiseerd om ruimte te bieden aan alle activiteiten buiten de kerkdiensten. Het ontwerp is van de hand van Steven van Kooten uit Ouddorp (Zeeland). Hij heeft veel ervaring met nieuwbouw en restauratie van kerken in heel Nederland. 

Opening met een feestweek

De feestweek is opgebouwd volgens de missie van de gemeente: Christus verheerlijken, Zijn grootheid ontdekken, ontvangen en doorgeven. De week ziet er als volgt uit:

Zondag 22 april – openbare kerkdienst om 10.00 uur, met het thema “Feestvieren voor de Koning”. Na deze kerkdienst zal vanaf circa 11.30 een virtuele bezichtiging van het gebouw plaatsvinden. Om 12.00 uur volgt de officiële opening door het (opnieuw) in werking stellen van de kerkklokken en de sleuteloverdracht van bouwcommissie aan kerkenraad. Deze feestelijke dag gaat om 14.00 uur verder met een openbare praisedienst “Zingen voor de Koning”.

Maandag 23 april – “Zoeken voor de Koning”, geo-cache-event. Enthousiaste geocachers van binnen en buiten de kerk worden uitgenodigd om maandag 23 april 19.00 uur te komen zoeken in en om de kerk.

Dinsdag 24 april – “Creatief & luisteren voor de Koning” waarbij de leden van de 3GK, oud-parochianen van de Maria Koninginkerk, buurtgenoten en overige geïnteresseerden uitgenodigd worden voor  de brei- en haakmiddag van 14.00 tot 16.00 uur door Joke van Keulen-Kiela (www.kiesjekleur.nl).

In de avond vanaf 20.00 uur wordt iedereen uitgenodigd voor de gevarieerde korenavond. De avond varieert van een klassiek mannenkoor tot een hip gospelkoor. Kom en geniet van prachtige zang in een klassieke setting Vanaf 20.00 uur in de kerkzaal.
** gratis toegang, vrijwillige deurcollecte **

Op woensdag 25 april – “Lachen & zingen voor de Koning” met Marcel Zimmer (www.marcelenlydia.nl). Hij geeft een toegankelijk concert voor de basisschooljeugd van 15.00 tot 16.00 uur.
** gratis toegang, vrijwillige deurcollecte crèche voor 0-2 jarigen aanwezig **

Donderdag 26 april – “Delen & spelen voor de Koning” Om 17.00 uur zijn de omwonenden van de Koningskerk en bewoners Ludgerus van harte uitgenodigd voor een maaltijd en een praatje. Graag aanmelden voor 22 april op: www.bit.ly/etenkoningskerk of telefonisch 0570 – 60 70 57. Dan weten wij voor hoeveel eten we moeten zorgen.

Voor de meer dan tien jeugdgroepen uit de gemeente (Follow en FollowNext) wordt de kerkzaal omgebouwd tot Lasergame-arena. Jongeren uit de buurt kunnen hierbij aansluiten.

Op vrijdag 27 april (Koningsdag) – Hét slotstuk: Psalmen voor Nu in concert om 20.00 (www.psalmenvoornu.nl/de-band ), “Psalmen voor de Koning”.
** gratis toegang, vrijwillige deurcollecte **