Maandelijks archief: december 2017

Stadsgebed

Het Stadsgebed is een gebedsinitiatief waarin al sinds 1994 één of tweemaal per maand interkerkelijk wordt gebeden voor Deventer; zijn inwoners; kerken en gemeenten; haar geestelijke leiders; politiek, bestuur; onderwijs, zorg etc. De laatste jaren bestaat deze groep uit een trouwe kern van circa 7 bidders uit verschillende gemeenten, met daaromheen een kleine tien bidders die iets minder regelmatig komen. Al jaren wordt gebeden op iedere tweede en laatste zaterdag van de maand (van 9.30 uur tot circa 11.00 uur; sinds kort in de gebedskelder van De Ontmoeting aan de Nieuwstraat 19-21).

Festival of Nine Lessons and Carols

DIEPENVEEN –  St. Mary´s Anglican Church verzorgt op zaterdag 9 december het inmiddels traditionele jaarlijkse Festival of Nine Lessons and Carols in de Abdijkerk van Nieuw Sion bij Diepenveen. Het aanvangstijdstip is 19.30 uur en de Abdijkerk is geopend vanaf 18.15 uur. 

De ervaring leert dat er veel belangstelling is voor het bijwonen van deze dienst en dat de 275 zitplaatsen in de kerk  snel bezet zijn. Het bekende koor voor Engelse kerkmuziek Anthem uit Zwolle, onder leiding van Ragna Wissink zal een grote bijdrage leveren aan deze dienst (http://www.anthem.nl/). De toegang is vrij, een gift na afloop wordt op prijs gesteld.