Maandelijks archief: maart 2017

Het Kruispunt Diaconaal Deventer

Barmhartigheid en gerechtigheid

In Kruispunt Diaconaal Deventer werken geloofsgemeenschappen van Deventer samen aan de opdracht en het visioen van Bijbelse barmhartigheid en gerechtigheid. De waardigheid van de mens – als schepsel en beelddrager van God – is daarin de kern. Vanuit dit geloof zet het Kruispunt zich in voor de zorgen en noden van mensen in kwetsbare posities.

Stem

De betrokken geloofsgemeenschappen spannen zich in voor optimale zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft. Het Kruispunt wil de stem van deze mensen versterken richting overheden en organisaties en wil kritisch participeren in overlegsituaties over werk, zorg en welzijn.

Schakel

Het Kruispunt is een schakel tussen de geloofsgemeenschappen in hun diaconale werk, zodat zij slagvaardig kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. De geloofsgemeenschappen bundelen hun krachten door structurele noden en zorgelijke tendensen te signaleren en hun activiteiten zichtbaar te maken voor elkaar en voor Deventer.

Brug

Daarnaast slaat het Kruispunt een brug tussen de gezamenlijke geloofsgemeenschappen, de lokale overheid en de Deventer samenleving. Namens de diaconieën van de geloofsgemeenschappen is het Kruispunt gesprekspartner van de gemeente en van andere professionele- en vrijwilligersorganisaties.

Themamaand ‘Huwelijk en relatie’

In maart 2017 is het thema van de maand ‘Huwelijk en relatie’. Tijdens de zondagsdienst  zal  steeds een an­dere spreker spreken over dit thema. Hieronder ziet u hiervan een overzicht.

Tijd en plaats: 10u, Pinkstergemeente Filadelfia (Oase), Grevelingenstraat 1, Deventer.

Maart 2017 huwelijk en relatiemaand
5 maart:  (G)(g)oddelijke seks – Andrew en Annelies Breeveld
12 maart: Bij de Heer- Geestelijke intimi­teit – Rob van Os en Jolanda Omvlee
19 maart: In conflict –   Hans en Corine van Wijhe
26 maart: Voor altijd trouw –  Andrew Breeveld

20 maart – In contact met de vluchteling

Veel asielzoekers stellen een bezoek van een Nederlander op prijs. In dit contact met vluchtelingen kunt u tegen cultuurverschillen aan lopen. Wat voor ons normaal is, kan voor een vluchteling heel anders overkomen. Op maandag 20 maart organiseert Gave een avond over interculturele communicatie. Op deze avond komt u meer te weten over hoe u met de vluchteling in contact kan komen en waar u rekening mee kunt houden in het contact met de vluchteling.

Gratis toegang. U bent van harte welkom!

Locatie: Synagoge, Golstraat 23
Datum: Maandag 20 maart 2017
Aanvang: 20.00 uur; inloop 19.30 uur

Opgeven: https://www.gave.nl/deventer