Monthly Archives: January 2016

Uitgave Samen Pasen 2015

Op 15 december is bij iedere Deventenaar de uitgave Samen op de deurmat gevallen als bijlage van Deventer Centraal. Ondertitel was: kerk zijn in Deventer. Uitgever BuddHam Media wilde hiermee de kerk zichtbaar maken in onze stad. Dat is gelukt. De uitgave bevatte veel kerknieuws en was succesvol. Samen is goed ontvangen, zowel in kerkelijke kring als daarbuiten.

In navolging van de uitgave in december, die werd uitgebracht met het oog op het kerstfeest, willen we nu een uitgave verzorgen voor Pasen. We willen Pasen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het gaat immers om het feest van de opstanding, waarbij we er aan denken dat Jezus uit het graf is herrezen! Gods opdracht aan ons is dat we het goede nieuws aan iedereen bekend maken. Bovendien heeft Pasen dit jaar een extra dimensie door de uitvoering van de Deventer Passion in het Worpplantsoen, op 20 maart. Hier wordt het lijdensverhaal van Jezus uitgebeeld.

BuddHam Media gaat samen met Persbureau Polhuys naast bedrijven weer kerken benaderen met de vraag of ze financieel en inhoudelijk mee willen doen met Samen. Kerken of gemeenten kunnen rechtstreeks een gift overmaken maar ook is het mogelijk om 1 , ½ of ¼ pagina te kopen en daar uw nieuws te brengen. De krant wordt op 15 maart huis aan huis verspreid in een oplage van 42.475 exemplaren in Deventer (de binnenstad inbegrepen), Diepenveen, Colmschate en Schalkhaar.

Kerken en gemeenten die mee willen doen, of individuele personen die een gift willen doen, wordt verzocht uiterlijk 11 februari te reageren via polhuys37@kpnmail.nl of 06-54292503.

Nieuw oecumenisch klooster

Er komt een nieuw oecumenisch klooster in Nederland. Het wordt gevestigd in abdij Sion in Diepenveen. De stichting Nieuw Sion wordt de eigenaar. Pastor Peter Dullaert, die onder meer werkt als uitgever voor Adveniat, is als voorzitter bij de stichting betrokken. Hij wil in de gebouwen een oecumenische monastieke communiteit vestigen.

In deze stichting werkt een groep van tien initiatiefnemers uit de regio samen die vanuit verschillende christelijke kerken opereren. Het gaat daarbij om Rooms – Katholieken, gelovigen die betrokken zijn bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en bij de samenwerkende 3 GK- kerken (Christelijk gereformeerd, Gereformeerd Vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerd). Zij willen samen voortbouwen op het fundament dat de monniken hebben gelegd en van Nieuw Sion opnieuw een plek van stilte, gebed en van gastvrijheid maken.

Lees verder op de pagina van de Raad van Kerken.

Update november 2016:

De website van NIeuw Sion is online. U kunt verder lezen en contact opnemen via http://nieuwsion.nl/.