Maandelijks archief: januari 2016

Uitgave Samen Pasen 2015

Op 15 december is bij iedere Deventenaar de uitgave Samen op de deurmat gevallen als bijlage van Deventer Centraal. Ondertitel was: kerk zijn in Deventer. Uitgever BuddHam Media wilde hiermee de kerk zichtbaar maken in onze stad. Dat is gelukt. De uitgave bevatte veel kerknieuws en was succesvol. Samen is goed ontvangen, zowel in kerkelijke kring als daarbuiten.

In navolging van de uitgave in december, die werd uitgebracht met het oog op het kerstfeest, willen we nu een uitgave verzorgen voor Pasen. We willen Pasen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het gaat immers om het feest van de opstanding, waarbij we er aan denken dat Jezus uit het graf is herrezen! Gods opdracht aan ons is dat we het goede nieuws aan iedereen bekend maken. Bovendien heeft Pasen dit jaar een extra dimensie door de uitvoering van de Deventer Passion in het Worpplantsoen, op 20 maart. Hier wordt het lijdensverhaal van Jezus uitgebeeld.

BuddHam Media gaat samen met Persbureau Polhuys naast bedrijven weer kerken benaderen met de vraag of ze financieel en inhoudelijk mee willen doen met Samen. Kerken of gemeenten kunnen rechtstreeks een gift overmaken maar ook is het mogelijk om 1 , ½ of ¼ pagina te kopen en daar uw nieuws te brengen. De krant wordt op 15 maart huis aan huis verspreid in een oplage van 42.475 exemplaren in Deventer (de binnenstad inbegrepen), Diepenveen, Colmschate en Schalkhaar.

Kerken en gemeenten die mee willen doen, of individuele personen die een gift willen doen, wordt verzocht uiterlijk 11 februari te reageren via polhuys37@kpnmail.nl of 06-54292503.

Nieuw oecumenisch klooster

Er komt een nieuw oecumenisch klooster in Nederland. Het wordt gevestigd in abdij Sion in Diepenveen. De stichting Nieuw Sion wordt de eigenaar. Pastor Peter Dullaert, die onder meer werkt als uitgever voor Adveniat, is als voorzitter bij de stichting betrokken. Hij wil in de gebouwen een oecumenische monastieke communiteit vestigen.

In deze stichting werkt een groep van tien initiatiefnemers uit de regio samen die vanuit verschillende christelijke kerken opereren. Het gaat daarbij om Rooms – Katholieken, gelovigen die betrokken zijn bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en bij de samenwerkende 3 GK- kerken (Christelijk gereformeerd, Gereformeerd Vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerd). Zij willen samen voortbouwen op het fundament dat de monniken hebben gelegd en van Nieuw Sion opnieuw een plek van stilte, gebed en van gastvrijheid maken.

Lees verder op de pagina van de Raad van Kerken.

Update november 2016:

De website van NIeuw Sion is online. U kunt verder lezen en contact opnemen via http://nieuwsion.nl/.

Shockwave

Aan alle jongeren van 16 jaar en ouder,

Er is een nieuw interkerkelijk initiatief in Deventer speciaal voor jullie!

Shockwave : een maandelijks event met Praise met de Shockwave-band, Preaching door een landelijk bekende spreker, Drama & Fun. En na afloop Meeting:  elkaar ontmoeten met een hapje en een drankje (geen alcohol).

Shockwave is bedoeld als een ontmoetingsplek voor christelijke jongeren en hun vrienden en een aanvulling op bestaand kerkelijk jeugdwerk. We willen de jongeren enthousiast voor God maken, en hun ook weer tot een discipel van God laten zijn.

Er is een Nazorgteam aanwezig.

We starten zondagavond 24 januari 2016, 19.30 uur in de Oase (Grevelingenstraat 1, zaal open om 19.10 uur)en gaan er een maandelijks event van maken.

Tot de zomer zijn de landelijk bekende sprekers al geregeld:
Karim Landoulsi (24 januari), David Gillies (21 februari), Olaf ten Napel (20 maart), Giovanni Veldhuis (24 april), Marije van de Berg (29 mei)

In september, oktober, november en december willen we ook een avond organiseren.

shockwave posterWe vallen onder de landelijke stichting Youth Alive (bekend van Opwekking), wat connecties en bekendheid met zich meebrengt.

Check ook onze website:               http://shockwave.youthalive.nl/
En like ons Facebook-event:             Youth Alive Shockwave

Hartelijke groet van het Shockwave-team:
Marieke Rinsma, Natael Kerkhoven, Giovanni Veldhuis, Elisabeth Gortemaker

 

Shockwave draait met vrijwilligers en is afhankelijk van giften.

Onze vraag is:
–          Wilt u ons ondersteunen met gebed?
–          Wilt u deze events financieel ondersteunen?

We organiseren 9 events per jaar. Elke avond kost gemiddeld 375 – 450 Euro.

Financiën:
Uw Gift kunt u overmaken op rek.nr: NL47RABO 0187 6681 16
t.n.v. St. Youth Alive Harderwijk o.v.v. Shockwave Deventer