Worship in Deventer – Kersteditie

Op kerstavond, zaterdag 24 december, zal alweer de 7de worshipavond van www.worshipindeventer.nl plaats vinden in de Koningskerk te Deventer.

Thema
Deze speciale editie staat in het licht van de geboorte van Jezus, onze Verlosser. Kom deze avond meezingen, stil zijn en onze Heiland aanbidden die op de aarde kwam voor ons. U bent van harte welkom in Koningskerk aan de Marienburghstraat 4 in de wijk Keizerslanden. De deuren zijn open vanaf 19.45 uur. De band zal de avond starten om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Organisatie
Een groep enthousiaste christenen is dit nieuwe initiatief gestart in Deventer. Eén keer in de 2 maanden zal er een interkerkelijke worshipavond worden gehouden in de Koningskerk, Marienburghstraat 4, Keizerslanden.

Interkerkelijk wil zeggen, georganiseerd door meerdere kerken samen. Worship betekent aanbidding. Iedereen, jong en oud, is welkom om te komen kijken en luisteren of kennis te maken met het christelijk geloof.

Het zou mooi zijn, als worshipindeventer ook echt interkerkelijk gemeente breed wordt gedragen. Daarvoor kunnen we nog wel wat hulp gebruiken.

Wat u kunt doen om Worship in Deventer verder op de kaart te zetten.

Deel ons verhaal
Om deze interkerkelijke avond ook interkerkelijk bekend te maken, willen we u vragen de bijgaande flyer te printen en op te hangen in uw kerk en te delen via de kerksite, social media kanalen en het scherm voor/na de kerkdienst.

Geef je op als spreker
Daarnaast zijn wij als team op zoek naar (gratis) sprekers uit de Deventer kerken. Weet u wie dit leuk vindt en dit goed zou kunnen, laat het mij weten. Graag ontvangen we de contactgegevens via email.

Wordt teamlid
We zijn als team op zoek naar mensen die de bezoekers welkom willen heten, gastvrouwen/gastmannen en iemand die flyers, logo, tekst en foto’s wil maken voor de website.

Opmerkingen, tips, vragen? Laat het weten. Mail naar info@worshipindeventer.nl

Hartelijke groet,
Namens team Worshipindeventer.nl
Astrid Zwartenkot

Zijn wij ons brein? – Ilanah Pruis

Ons brein heeft een sterke invloed op wie we zijn en wat we doen. Volgens sommige onderzoekers is het zelfs zo: jij bént je brein.

Maar … is dat waar? Daarover spreekt Ilanah Pruis op woensdag 16 november 2022 tijdens een bijeenkomst van Deventer Denkt. 

De spreekster gaat aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken in op de argumenten vóór dit standpunt en kijkt vervolgens naar de weerleggingen die hier tegenin te brengen zijn. Waarbij de fascinerende werking van het brein langskomt en deze gekoppeld wordt aan filosofische standpunten en wat dit alles betekent voor het bestaan van God.

Ilanah Pruis heeft een master in hersenwetenschappen met een specialisatie in klinisch hersenonderzoek. Ze is een hersenonderzoeker en werkt momenteel aan haar promotieonderzoek in het Erasmus MC in Rotterdam. 

De bijeenkomst duurt van 20:00 – 21:30 uur. De deur gaat open om 19:30 uur. Na afloop kan men blijven napraten. De lezing (met Q&A) word gehouden in de gymzaal van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom, Enkdwarsstraat 2 in Deventer. 

Ga voor meer informatie naar deventerdenkt.nl.

Krachtvoer over contrast-ervaringen

De komende Krachtvoer-ontmoeting, op woensdag 16 november, gaat over ervaringen die je leven op zijn kop zetten. Van oudsher is november de maand waarin mensen hun overleden geliefden herdenken. Denk aan Allerzielen en Eeuwigheidszondag. Behalve bij het verlies van een naaste, kan je ook rouw ervaren bij het verlies van je gezondheid of van je werk. Het zet je leven op zijn kop en doet je beseffen hoe kwetsbaar je bent.

Maar niet alleen negatieve ervaringen, ook positieve gebeurtenissen grijpen soms diep in in je leven. Denk aan momenten van intens geluk, als je verliefd bent of tijdens een bergwandeling.

Zulke ervaringen, zowel positief als negatief, worden contrastervaringen genoemd.

Onder begeleiding van Gert Wijnstok gaan we deze ochtend aan het werk met zulke ervaringen. Gert was geestelijk verzorger in de ggz, en is nu predikant in Bathmen. Je bent van harte welkom om erbij te zijn, wat je achtergrond of situatie ook is.

Het is in het Meester Geertshuis, Assenstraat 20 in Deventer. Start om 9 uur met gezamenlijk ontbijt, waarbij ieder zijn eigen brood meebrengt. Koffie en thee zijn aanwezig.

Krachtvoer richt zich op mensen die qua werk, studie of andere levensinvulling op een kruispunt staan. En die op zoek zijn naar nieuw perspectief. Hier ontmoet je anderen in een vergelijkbaar schuitje, met wie je vrijuit kunt spreken. Nieuwe deelnemers worden graag verwelkomd.  Info en aanmelding: 0646166193 of henk-jan@meestergeertshuis.nl.