Shockwave – jongerenevent

Zondag 24 april is er weer een Shockwave.

Spreker:              Giovanni Veldhuis
Start:                    19.30 uur (zaal open om 19.10 uur)
Plaats:                  Grevelingenstraat 1 Deventer (Oase)

De avond bestaat uit: Praise met de Shockwave-band, Preaching door een landelijk bekende spreker, Drama & Fun.

En na afloop Meeting:  elkaar ontmoeten met een hapje en een drankje (geen alcohol). Ook is er een Nazorgteam aanwezig.

Shockwave is bedoeld als een ontmoetingsplek voor christelijke jongeren en hun vrienden en een aanvulling op bestaand kerkelijk jeugdwerk.

Uitvaartdag met lezing van Marinus van den Berg

Zaterdag 9 april organiseert het uitvaartteam van de Protestantse Gemeente Bathmen – Okkenbroek een Uitvaartdag.

De dag begint om 10.30 uur met muziek en een lezing door Marinus van den Berg, in onze regio geen onbekende. Hij werkte lange tijd als pastor in verpleeghuis Randerode in Apeldoorn en als pastoraal vormingswerker in Almelo. Talloze verpleegkundigen en verzorgenden hebben ooit les van hem gehad. Van den Berg is op dit moment geestelijk verzorger in de palliatieve zorg, auteur van vele boeken en begeleider op rouwgebied.

Op zijn eigen, sympathieke wijze vertelt hij over zijn rijke ervaring op het gebied van rouw, van mensen in situaties van verlies en verdriet. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood. Dat is tevens de rode draad voor de Uitvaartdag in de Dorpskerk van Bathmen. Lees verder

Deventer aangesloten bij Cross of Nails

DEVENTER – In de Lebuinuskerk overhandigt Rev. Sarah Hills op zondag 21 februari het Cross of Nails aan vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen. Daarmee wordt ook Deventer officieel lid van de wereldwijde Community of the Cross of Nails. Sarah Hills vertegenwoordigt het internationale vredeswerk van de Community. De bijeenkomst sluit aan op het Coventrygebed, dat ook in Deventer wordt gehouden.

Het Coventrygebed is ontstaan naar aanleiding van het Duitse bombardement op het Engelse Coventry in 1940, waarbij ook de kathedraal werd verwoest. Kort daarna ontdekte een metselaar twee dakbalken die in de vorm van een kruis lagen. Dit werd gezien als een teken van hoop. Op basis hiervan is later van de middeleeuwse spijkers uit het dak een Nagelkruis gemaakt. Dit is na de oorlog het symbool geworden voor een internationale beweging van vrede en verzoening, die nog steeds groeit.

Vanuit Coventry is wereldwijd in 35 landen een netwerk opgebouwd door zo’n 180 kerken en geloofsgemeenschappen, in steden en gebieden die door oorlogsgeweld zijn getroffen. Ook Deventer hoort daar dus bij.

Deventer heeft flink geleden onder de Tweede wereldoorlog. De meeste joodse stadsbewoners en ook anderen werden weggevoerd naar concentratiekampen. Honderden burgers kwamen om bij bombardementen en vele huizen, vooral in het centrum, werden verwoest.

Coventrygebed

Het Coventrygebed wordt gedragen door een oecumenische groep gelovigen. Bij de ontvangst van bisschop Tutu in 2012 speelden zij een actieve rol. Ook organiseerden zij in mei 2015 een tentoonstelling over de Lebuinuskerk in de tweede wereldoorlog. Zij zijn afkomstig uit Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, de Heilige Lebuinusparochie onder wie enkele broeders van de Paters Maristen, de Protestantse Gemeente Deventer en een vertegenwoordiger van de Bahaí-gemeenschap.

De bijeenkomst op 21 februari begint om 10.00 uur. Sarah Hills gaat zelf in deze dienst voor, samen met ds. Ingrid de Zwart van de één van de predikanten van de Lebuinuskerk (PKN Deventer) en ds. Bert Kuipers, predikant van de Laurenskerk te Rotterdam en voorzitter van het Coventryberaad Nederland. Ook leden van de Coventrygroep Deventer en de Lebuinuscantorij onder leiding van Kirstin Gramlich werken aan de viering mee.

Nieuwe bestemming voor Maria Koninginkerk

Bron: Reliwiki

De kerkenraad van de gereformeerde samenwerkingsgemeente in Deventer heeft dinsdagavond ingestemd met de aankoop van de Maria Koninginkerk.

De officiële overdracht vindt plaats nadat het rooms-katholieke kerkgebouw aan de eredienst is onttrokken. Verwacht wordt dat dit binnen twee maanden het geval is.

Bron: ND

Uitgave Samen Pasen 2015

Op 15 december is bij iedere Deventenaar de uitgave Samen op de deurmat gevallen als bijlage van Deventer Centraal. Ondertitel was: kerk zijn in Deventer. Uitgever BuddHam Media wilde hiermee de kerk zichtbaar maken in onze stad. Dat is gelukt. De uitgave bevatte veel kerknieuws en was succesvol. Samen is goed ontvangen, zowel in kerkelijke kring als daarbuiten.

In navolging van de uitgave in december, die werd uitgebracht met het oog op het kerstfeest, willen we nu een uitgave verzorgen voor Pasen. We willen Pasen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het gaat immers om het feest van de opstanding, waarbij we er aan denken dat Jezus uit het graf is herrezen! Gods opdracht aan ons is dat we het goede nieuws aan iedereen bekend maken. Bovendien heeft Pasen dit jaar een extra dimensie door de uitvoering van de Deventer Passion in het Worpplantsoen, op 20 maart. Hier wordt het lijdensverhaal van Jezus uitgebeeld.

BuddHam Media gaat samen met Persbureau Polhuys naast bedrijven weer kerken benaderen met de vraag of ze financieel en inhoudelijk mee willen doen met Samen. Kerken of gemeenten kunnen rechtstreeks een gift overmaken maar ook is het mogelijk om 1 , ½ of ¼ pagina te kopen en daar uw nieuws te brengen. De krant wordt op 15 maart huis aan huis verspreid in een oplage van 42.475 exemplaren in Deventer (de binnenstad inbegrepen), Diepenveen, Colmschate en Schalkhaar.

Kerken en gemeenten die mee willen doen, of individuele personen die een gift willen doen, wordt verzocht uiterlijk 11 februari te reageren via polhuys37@kpnmail.nl of 06-54292503.