Introductieavond Alpha-cursus

In de Ontmoeting in Deventer wordt dinsdagavond 19 september van 18.00 – 21.30 uur de introductieavond gehouden voor de nieuwe Alpha-cursus.

De cursus bestaat uit tien wekelijkse interactieve en gezellige bijeenkomsten op dinsdagavond. Elke cursus is in De Ontmoeting en begint met een gezamenlijke maaltijd. Tijdens Alpha gaan de deelnemers samen met anderen op zoek naar de zin van het leven en ontdekken ze wat het christelijk geloof inhoudt. Na het eten en een korte inleiding is er alle ruimte voor eigen vragen en ideeën. Deelname is gratis. Wereldwijd volgden al ruim 27 miljoen mensen een Alpha. Opgave voor de cursus kan via deontmoeting-deventer.nl of via Albert-Jan en Jacqueline Cloo, telefoon: 0570-633921 of email: de.ontmoeting.deventer@gmail.com. De Ontmoeting is te vinden aan de Nieuwstraat 19-21.

De kracht van de verbeelding…

hebben we nodig om het proces van de vrede vol te houden. We hebben de neiging om overal de dreiging van oorlog en de bedreiging van onze vrede en welvaart aan te geven. Een tegenreactie is de positieve benadering: elkaar vertellen hoe goed we het hebben. Beide zijn realiteit, en dat vraagt om een beweging daarboven of daaronder: de verbeelding, de fantasie, het aanhaken bij wat nog niet is, maar wat wel leeft in onze gedachten.

In de Vredesweek (17 – 24 september) zijn er verschillende activiteiten om onze verbeelding te prikkelen. We noemen de vieringen op die zondagen, de stilte kring, de lezingen. Ook de voorstelling van Peter Vermaat over het leven van Franciscus van Assisië is zo’n prikkel. Zowel door de manier waarop hij vertelt en speelt, als door de inhoud, de manier waarop Francesco in dienst van God wil zijn, vredebrenger wil worden.  Franciscus van Assisi (1181 – 1226) is voor velen een bekende naam. Maar wat dreef hem? In een twee uur durende voorstelling (met pauze) brengt Peter Vermaat zijn verhaal tot leven. Francesco leefde in de middeleeuwen, een wonderlijke wereld, met zijn stedenoorlogen en kruistochten, zijn strijd tussen paus en keizer. Hij was een dromer van ridder-idealen en van Vrouwe Armoede. Een idealist die vrede wilde brengen in het bezette Jeruzalem. Dank zij zijn persoonlijkheid wist hij door te dringen tot de Sultan. Was hij een dwaas, een revolutionair, of niets van dat al…? Zoveel mogelijk trouw aan de historie vertelt Peter Vermaat over Francesco, een door en door middeleeuws mens die ons zowel fascineert als afschrikt.

Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten. Zie ook: www.petervermaat.nl

De Raad van Kerken  van Deventer en omstreken nodigt u graag uit:

Waar:   Titus Brandsma Huis (achter station Deventer-Colmschate) Colmschate

Wanneer: Donderdag 21 september 2017 om 20.00 uur

Voor wie: Voorstelling voor volwassenen

Prijs:        €5.-  incl koffie/thee

Het Kruispunt Diaconaal Deventer

Barmhartigheid en gerechtigheid

In Kruispunt Diaconaal Deventer werken geloofsgemeenschappen van Deventer samen aan de opdracht en het visioen van Bijbelse barmhartigheid en gerechtigheid. De waardigheid van de mens – als schepsel en beelddrager van God – is daarin de kern. Vanuit dit geloof zet het Kruispunt zich in voor de zorgen en noden van mensen in kwetsbare posities.

Stem

De betrokken geloofsgemeenschappen spannen zich in voor optimale zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft. Het Kruispunt wil de stem van deze mensen versterken richting overheden en organisaties en wil kritisch participeren in overlegsituaties over werk, zorg en welzijn.

Schakel

Het Kruispunt is een schakel tussen de geloofsgemeenschappen in hun diaconale werk, zodat zij slagvaardig kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. De geloofsgemeenschappen bundelen hun krachten door structurele noden en zorgelijke tendensen te signaleren en hun activiteiten zichtbaar te maken voor elkaar en voor Deventer.

Brug

Daarnaast slaat het Kruispunt een brug tussen de gezamenlijke geloofsgemeenschappen, de lokale overheid en de Deventer samenleving. Namens de diaconieën van de geloofsgemeenschappen is het Kruispunt gesprekspartner van de gemeente en van andere professionele- en vrijwilligersorganisaties.

Themamaand ‘Huwelijk en relatie’

In maart 2017 is het thema van de maand ‘Huwelijk en relatie’. Tijdens de zondagsdienst  zal  steeds een an­dere spreker spreken over dit thema. Hieronder ziet u hiervan een overzicht.

Tijd en plaats: 10u, Pinkstergemeente Filadelfia (Oase), Grevelingenstraat 1, Deventer.

Maart 2017 huwelijk en relatiemaand
5 maart:  (G)(g)oddelijke seks – Andrew en Annelies Breeveld
12 maart: Bij de Heer- Geestelijke intimi­teit – Rob van Os en Jolanda Omvlee
19 maart: In conflict –   Hans en Corine van Wijhe
26 maart: Voor altijd trouw –  Andrew Breeveld

20 maart – In contact met de vluchteling

Veel asielzoekers stellen een bezoek van een Nederlander op prijs. In dit contact met vluchtelingen kunt u tegen cultuurverschillen aan lopen. Wat voor ons normaal is, kan voor een vluchteling heel anders overkomen. Op maandag 20 maart organiseert Gave een avond over interculturele communicatie. Op deze avond komt u meer te weten over hoe u met de vluchteling in contact kan komen en waar u rekening mee kunt houden in het contact met de vluchteling.

Gratis toegang. U bent van harte welkom!

Locatie: Synagoge, Golstraat 23
Datum: Maandag 20 maart 2017
Aanvang: 20.00 uur; inloop 19.30 uur

Opgeven: https://www.gave.nl/deventer