Het Kruispunt Diaconaal Deventer

Barmhartigheid en gerechtigheid

In Kruispunt Diaconaal Deventer werken geloofsgemeenschappen van Deventer samen aan de opdracht en het visioen van Bijbelse barmhartigheid en gerechtigheid. De waardigheid van de mens – als schepsel en beelddrager van God – is daarin de kern. Vanuit dit geloof zet het Kruispunt zich in voor de zorgen en noden van mensen in kwetsbare posities.

Stem

De betrokken geloofsgemeenschappen spannen zich in voor optimale zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft. Het Kruispunt wil de stem van deze mensen versterken richting overheden en organisaties en wil kritisch participeren in overlegsituaties over werk, zorg en welzijn.

Schakel

Het Kruispunt is een schakel tussen de geloofsgemeenschappen in hun diaconale werk, zodat zij slagvaardig kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. De geloofsgemeenschappen bundelen hun krachten door structurele noden en zorgelijke tendensen te signaleren en hun activiteiten zichtbaar te maken voor elkaar en voor Deventer.

Brug

Daarnaast slaat het Kruispunt een brug tussen de gezamenlijke geloofsgemeenschappen, de lokale overheid en de Deventer samenleving. Namens de diaconieën van de geloofsgemeenschappen is het Kruispunt gesprekspartner van de gemeente en van andere professionele- en vrijwilligersorganisaties.

Themamaand ‘Huwelijk en relatie’

In maart 2017 is het thema van de maand ‘Huwelijk en relatie’. Tijdens de zondagsdienst  zal  steeds een an­dere spreker spreken over dit thema. Hieronder ziet u hiervan een overzicht.

Tijd en plaats: 10u, Pinkstergemeente Filadelfia (Oase), Grevelingenstraat 1, Deventer.

Maart 2017 huwelijk en relatiemaand
5 maart:  (G)(g)oddelijke seks – Andrew en Annelies Breeveld
12 maart: Bij de Heer- Geestelijke intimi­teit – Rob van Os en Jolanda Omvlee
19 maart: In conflict –   Hans en Corine van Wijhe
26 maart: Voor altijd trouw –  Andrew Breeveld

20 maart – In contact met de vluchteling

Veel asielzoekers stellen een bezoek van een Nederlander op prijs. In dit contact met vluchtelingen kunt u tegen cultuurverschillen aan lopen. Wat voor ons normaal is, kan voor een vluchteling heel anders overkomen. Op maandag 20 maart organiseert Gave een avond over interculturele communicatie. Op deze avond komt u meer te weten over hoe u met de vluchteling in contact kan komen en waar u rekening mee kunt houden in het contact met de vluchteling.

Gratis toegang. U bent van harte welkom!

Locatie: Synagoge, Golstraat 23
Datum: Maandag 20 maart 2017
Aanvang: 20.00 uur; inloop 19.30 uur

Opgeven: https://www.gave.nl/deventer

Lokale kerken organiseren Week van Gebed

DEVENTER – Van 15-22 januari 2017 vindt de Week van Gebed plaats. De gebedsweek staat volledig in het teken van verzoening en zal terugblikken op 500 jaar Reformatie. Thema is ‘’Jouw hand, mijn glimlach.’’ Wereldwijd komen christenen in de Week van Gebed samen voor bezinning en gebed voor elkaar, hun land en voor de nood in de wereld. Ook in Deventer zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die wil meebidden is van harte welkom.

De gebedssamenkomsten in Deventer vinden plaats op maandag 16 januari in de Lebuïnuskerk (ingang Kleine Poot), dinsdag 17 januari bij Rafaelgemeente De Bazuin (wijkcentrum De Schalm aan de Dreef, tegenover winkelcentrum Borgele), woensdag 18 januari in de Filadelfiagemeente, gebouw De Oase (hoek Deltalaan/Grevelingenstraat) en donderdag 19 januari in het Leger des heils aan de Rijkmanstraat (zijstraat Brink). Alle gebedsbijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur.

Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief tijdens de Week van Gebed. De gebedsweek is een initiatief van MissieNederland en de Raad van Kerken. Beide organisaties bieden ondersteunende gebedsmaterialen. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er bijvoorbeeld gebedsboekjes met korte overdenkingen en gebedspunten.

De centrale bijbeltekst is dit jaar 2 Korintiërs 5:14-20, waarin de apostel Paulus oproept tot verzoening. De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.

Martin Brand te gast bij de Vrije Baptisten Deventer

De Vrije Baptisten Gemeente Deventer nodigt iedereen hartelijk uit voor de samenkomst op 22 januari 2017 want zij heeft een bijzondere gast uitgenodigd. Gospelzanger, liedschrijver en spreker Martin Brand zal ’s ochtends in de kerkdienst voorgaan. Daarbij zal hij naast een pakkende boodschap ook een aantal van zijn liederen ten gehore brengen. Martin Brand is in muziekkringen geen onbekende. Al jarenlang treedt hij op en draagt zo het goede nieuws van het christelijke geloof uit aan een breed publiek. Maar vooral voor jonge mensen weet hij zijn muzikale boodschap aantrekkelijk over te brengen.

Martin Brand zal op zondag 22 januari 2017 te zien en te beluisteren zijn  in de dienst van de Vrije Baptisten Gemeente in het Etty Hillesum Lyceum, Ludgerstraat 1 in Deventer. De dienst begint om 10 uur en is voor iedereen toegankelijk. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van koffie en thee. Voor de allerkleinsten is er een crèche en kinderen in de leeftijd van de basisschool hebben een eigen programma.

Meer informatie over de gemeente is te vinden op www.vbg-deventer.nl